تولید کننده انواع پریفرم در وزن های مختلف با دهانه های 28mm ، 30mm ، 38mm و 45mm و پریفرم های خاص شرکت های بزرگ